Thomas Haas  

Wetterstation Vantage Plus 2 (Davis 6162EU)
Online seit 01.01.2008. Testbetrieb ab 15.07.2007